Earth

Det här är ChemSec

Föreställ dig en värld där vanliga hushållsprodukter, elektronik och kläder är tillverkade utan giftiga kemikalier. ChemSec är en icke-vinstdrivande miljöorganisation som arbetar för att det ska bli verklighet.

ChemSecs arbete har stor betydelse för att framtida generationer ska kunna leva utan en förhöjd risk att drabbas av olika hälsoåkommor där giftiga kemikalier kan spela en stor roll, som till exempel cancer, infertilitet eller reducerat IQ.

ChemSec arbetar globalt för att minska avståndet mellan beslutsfattare, progressiva företag och forskare och verkar för en hållbar, tydlig och strikt kemikalielagstiftning – främst inom EU men även i andra delar av världen. ChemSec erbjuder också råd och vägledning till företag som vill göra sitt kemikaliearbete mer hållbart.

Som en del av ChemSecs företagsarbete utvecklar vi internetbaserade verktyg, som till exempel SIN-listan och Textilguiden, för en smartare kemikaliehantering. Samtliga verktyg är gratis att använda och uppdateras regelbundet. Flera av verktygen är internationellt erkända av institutioner som till exempel FN och EU, och de används av tiotusentals personer runtom hela världen.

Ytterligare en målgrupp som ChemSec har allt tätare dialog med är investerare som vill undvika de finansiella riskerna kopplade till produktion och användande av giftiga kemikalier.

ChemSec har sedan organisationen grundades 2002 fyra medlemsorganisationer: Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna, varav alla finns representerade i styrelsen.

Sveriges regering är en stor bidragsgivare till ChemSec, men vi får också finansiellt stöd från ett antal olika stiftelser runt om i världen, främst från USA.

Eftersom ChemSec är en icke-vinstdrivande organisation är vi beroende av bidrag för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete och vi skulle uppskatta om just du vill donera.

 

Styrelse

Jordens Vänner
www.jordensvanner.se
Stefan Larsson (Ordförande)

Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
Helena Norin

Världsnaturfonden
www.wwf.se
Lennart Henrikson

Fältbiologerna
www.faltbiologerna.se
Haldor Lorimer-Olsson

 

Suppleanter

Jordens Vänner
www.jordensvanner.se
Sven-Erik Sjöstrand

Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
Cecilia Hedfors

Världsnaturfonden
www.wwf.se
Peter Westman