Om ChemSec

Om ChemSec

Published on 14 Sep 2023

Vi driver på omställningen till säkra kemikalier

ChemSec – Internationella Kemikaliesekretariatet – är en oberoende organisation som utan vinstintresse driver på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ. Vi gör det därför att skadliga kemikalier utgör ett av de största och allvarligaste hoten mot hälsa och miljö. Men också därför att vi vet att en förändring är möjlig. Genom egen forskning, gränsöverskridande samarbeten och praktiska verktyg driver vi på utvecklingen för en striktare kemikalielagstiftning och en övergång till giftfria alternativ. Och ju fler vi blir som arbetar i samma riktning desto snabbare kommer omställningen att gå.

”Kemikaliefrågan är lika viktig för människor hälsa och miljö som den klimatpåverkan vi ser idag. Det gäller allt från ohämmad användning av antibiotika till flamskyddsmedel och biprodukter vid förbränning.

Professor Åke Bergman, Chef Swetox, nationellt forskningscentrum

Vår utmaning: Färska siffror visar att 71,4 procent av alla kemikalier i Europa är skadliga för hälsan och/eller miljön. Rester av dessa giftiga kemikalier finns i kläder, hemelektronik, förpackningar och många andra produkter vi omger oss med till vardags. Skadliga kemikalier sprids i miljön och kan öka risken för till exempel cancer och infertilitet. Detta vill vi förhindra.

Vårt fokus: Vi arbetar globalt för att underlätta kontakterna mellan beslutsfattare, progressiva företag och forskare i kampen mot skadliga kemikalier. Vi verkar för en hållbar, tydlig och strikt kemikalielagstiftning och ger vägledning till företag som vill förändra sin kemikaliehantering. Bland annat utvecklar vi internetbaserade verktyg som SIN-listan och Textilguiden med rekommendationer om hur företag kan minska mängden skadliga kemikalier i produkter och leverantörsled. Verktygen används av tiotusentals yrkesmänniskor runt om i världen och är erkända av flera av världens största företag, FN, EU, Europas kemikaliemyndighet, miljöorganisationer och andra nationella och internationella institutioner och forskningscentrum. Vi för också en dialog med investerare som vill undvika de finansiella risker som är förknippade med produktion och användande av giftiga kemikalier.

Vår organisation: ChemSec grundades 2002 och inom organisationen arbetar bland annat kemister, politiskt sakkunniga, företagsrådgivare och kommunikatörer. Vår verksamhet bedrivs med finansiellt stöd av Sveriges regering, stiftelser, privatpersoner och andra icke-vinstdrivande organisationer. Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna är representerade i ChemSecs styrelse.

Vill du också stödja vårt arbete? Öppna upp menyn i högerhörnet och klicka på support us. Tack för ditt bidrag!

Effektrapporter

Kontakt

Första Långgatan 18
413 28 Göteborg
Organisationsnummer: SE802412-7717
Telefon: 031 711 04 95
info@chemsec.org

Styrelse

Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
Cecilia Hedfors (Ordförande)

WWF Sverige
www.wwf.se
Johan Widheden (Vice ordförande)

Jordens Vänner
www.jordensvanner.se
Stig Peterström

Fältbiologerna
www.faltbiologerna.se
Signe Propst

Suppleants

Jordens Vänner
www.jordensvanner.se
Sven-Erik Sjöstrand

Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
David Gunnarsson

WWF Sverige
www.wwf.se
Christina Snöbohm

Fältbiologerna
www.faltbiologerna.se
Vacant

On this page